#Du Lịch

Cách điền form nhập cảnh vào Philippines (mới)

Hiện tại hải quan Philippines đã thay đỗi mẫu nhập cảnh so với trước đây.

Dưới đây là mẫu nhập cảnh mới nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *