#Du Lịch

Downgrading working visa (Ceza)


Hình ảnh Bureau of Immigration

Thủ tục gồm

  1. Phải có order cancellation và dấu cancel trên visa working (visa đã hết hạn có thể không cần)
  2. Đến Bureau of Immigration (xem bản đồ)
  3. Thư xin downgrading visa tại phòng luật sư (vị trí số 2 trên hình). Tốn 300PHP
  4. Photo Passport: tất cả con dấu và tem của Phil lúc nhập cảnh cũng như visa
  5. Mua cái bìa cứng để bỏ giấy tờ vào ở phòng photo (dưới đất)
  6. Xin tem chứng nhận ở cửa số 6 (dưới đất) nhận tem trong vòng 1 tiếng ở cửa số 7
  7. Đem lên lầu 3 ở cửa downgrading nộp và nhận biên lai đóng tiền.
  8. Xuống quầy thu tiền dưới đất đóng tiền. gần 5,000PHP
  9. Đem lại cửa số 11 nộp và đợi ngày đi nhận
  10. http://www.immigration.gov.ph/services/others/downgrading-of-visa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *