#Du Lịch

Form nhập cảnh Philippines

Khi nhập cảnh vào Philippines phải khai báo thông tin qua tờ khai hải quan trước khi nhập cảnh. Tờ giấy này thường được hãng máy bay phát cho hành khách khi đang ngồi trên máy bay. Nếu không được phát thì có thể lấy tại một số vị trí để sẵn trong khu thủ tục nhập cảnh hoặc xin hải quan.
Hướng dẫn dưới đây dành cho ai yếu hoặc không biết tiếng Anh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *