#Du Lịch

Làm ECC Để Rời Khỏi Philippines

ECC là gì?

ECC là viết tắt của chữ Emigration Clearance Certificate.

Ai là người cần phải làm ECC?

Có hai dạng ECC, ECC-A(được xem như ECC thường) và ECC-B.
Người nước ngoài tại Philippines phải làm ECC-A trước khi rời khởi Philippines:

 1. Người có thị thực tạm thời (còn gọi là visa du lịch) đã ở lại Philippines từ 6 tháng trở lên.
 2. Người giữ thị thực nhập cư hoặc không nhập cư đã hết hạn hoặc đã downgraded
 3. Những người nước ngoài sinh ra tại Philippines và lần đầu rời Philippines.
 4. Người có visa thăm viếng đang chờ giải quyết.
 5. Những người đi biển chuyên nghiệp ở lại Philippines từ 30 ngày trờ lên và có giấy phép từ BL
 6. ECC-B được cấp cho những người có thị thực nhập cư hoặc không nhập cư với thẻ ACR I-card và sẽ tạm thời rời khỏi Philippines

Khi nào thì có thể nộp đơn xin ECC?

Một người nước ngoài có thể nộp đơn xin ECC ít nhất 72 giờ trước khi rời khỏi Philippines.

Thời gian hiệu lực của ECC là bao lâu và có thể sử dụng nhiều lần không?

Ecc chỉ có hiệu lực trong vòng 1 tháng tính từ ngày được cấp và chỉ được sử dụng một lần duy nhất.

Mẫu request ECC

EMIGRATION CLEARANCE CERTIFICATE (ECC) APPLICATION FORM

EMIGRATION CLEARANCE CERTIFICATE 001A
EMIGRATION CLEARANCE CERTIFICATE 001B
Chuẩn bị: 
 • hai tấm hình 2×2 với background màu trắng.
Địa chỉ cấp: 
 • Bureau of Immigration tại Intramuros
P/s: Chi tiết từng bước làm thì chưa trải nghiệm qua nên chưa biết. Khi nào có trải nghiệm sẽ cho mọi người biết rõ hơn. Nghe phong thanh đâu là hết có 500 Peso thôi à.Updated:

Who can apply? Departing holders of immigrant and non-immigrant visas but are leaving for good
Where to apply? BI Main Office
What to bring?
 1. Checklist with complete documentary requirements
 2. Application Forms
How to apply?
 1. Secure and fill out application form.
 2. Submit duly accomplished form and attach the other supporting documents.
 3. Wait for the issuance of Order of Payment Slip (OPS).
 4. Pay the corresponding fees.
 5. Submit the accomplished application form with the required attachments and attach original Official Receipts.
 6. Present claim stub on the appointed date and time of return for releasing of Original Certification and Receipts.
 7. Acknowledge receipt by signing the duplicate copy of the Certification before releasing the original Certification and Official Receipt.
How much does it cost?
PARTICULAR MINOR (below 14) ADULT
Leaving for good: ECC/CE Php 200.00 Php 700.00
LRF 10.00 10.00
Express Lane Fee 500.00 500.00
TOTAL Php 710.00 Php 1,210.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *