Xóa tất cả ebook trên kindle

January 21, 2020

Đôi khi bạn muốn xóa tất cả các ebook trên kindle của mình vì một lý do nào đó. Ví dụ như tôi muốn làm sạch hết để cập nhật lại sách chất lượng hơn chẳng hạn.

Bạn có thể cắm usb vào máy tính để xóa sạch những gì có trong document, hoặc ngồi delete từng cuốn sách trên kindle (hơi phê nếu nhiều sách).

Nếu xóa được từng cuốn thì rất tốn thời gian và mệt mỏi, còn cắm dây vào máy tính xóa thì đảm bảo không bao giờ xóa được, lúc mở máy lên nó vẫn nằm chình ình trong kindle trông ngứa mắt.

Có người còn xúi là khôi phục mặc định của nhà máy. Những cách này thật sự không ăn thua vì nếu sách mà bạn gửi bằng email lên thì nó không nằm trên máy mà nó nằm trong email của kindle trên mạng. Nên khi bạn xóa xong nó lại đồng bộ lại trên máy.

Cách để xóa được duy nhất là vào trang web kindle.com để xóa khỏi tài khoản email trên kindle thôi.

Bạn đăng nhập vào kinlde.com chọn your account

Rồi chọn Manage content and devices trong digital content and devices

Trong ô show chọn danh sách xổ xuống, để xóa sách thì vào mục docs

Bấm select all để chọn tất cả sách (nếu muốn xóa tất cả) hoặc cũng có thể chọn từng cuốn để xóa.

Sau đó bấm delete để xóa tất cả các sách mà mình đã chọn ở bước trên.

Sometime you want to delete all your e-book on kindle device, but you don’t know how to do that.

You tried to connect kindle to PC for delete, you resetted default factory but nothing happen, e-books still there on your kindle device.

You must delete one by one for all e-books but so tired and bored. So have no any method for delete all e-book in one time.

If you send e-book to your kindle email then all your e-book will store in you kindle account. So your account will sync with your device everytimes you connect to internet and e-book cannot delete on your device. You must delete e-book on you kindle account when you want.

I will show you how to delete all your e-books on kindle account on below.
Login to your kindle account on amazon.com. From “Your account” –> click on “Manage content and devices” –> select “docs” in the drop box “Show” –> Click on “select all” to select all your e-book need to delete –> And last click on “delete” button to delete.

Nút Whatsapp chỉ hoạt động trên thiết bị di động

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *